رونمایی اپلیکیشن تلفن همراه «شمیم سلامت» در ایران

رونمایی اپلیکیشن تلفن همراه «شمیم سلامت» در ایران

شرکت فناوری اطلاعات سلامت آوا با رونمایی اپلیکیشن تلفن همراه «شمیم سلامت» در ایران با ارائه خدمات پزشکی مختلف به راحتی ؛ در آینده به افراد امکان دسترسی به سوابق پزشکی خود را بدهید.